Toelichting op het rekenmodel

Algemeen uitgangspunt

Getoond wordt het kostenplaatje dat hoort bij de situatie dat u een aantal klassieke T8 buizen vervangt door de modernere en zuiniger T5 buizen, in dit geval voorzien van een aanpassingsadapter.

Getoond worden de kosten per jaar. De berekening is afzonderlijk mogelijk voor de vervanging van de set buizen van 150 cm en van de set buizen van 120 cm. De aanschafprijs en ook het energieverbruik van de typen buizen zijn verschillend.
De kosten worden overzichtelijk weergegeven in staafdiagrammen: het rode gedeelte geeft de afschrijving per jaar van de aanschafkosten weer, het groene deel de energierekening per jaar.

Er zijn twee kostenposten:

De aanschaf van het nieuwe materiaal

Uiteraard moet u investeren en uw investering weer afschrijven. De afschrijving betreft de gehele technische levensduur van de T5 buizen (40.000 branduren). Deze levensduur staat in jaren vermeld. Een andere, wellicht kortere economische afschrijfduur kan in het rekenmodel niet ingevoerd worden. Er wordt rekening mee gehouden dat gedurende de technische levensduur er 5 klassieke T8 buizen aangeschaft en vervangen moeten worden (8.000 branduren).Uitgegaan wordt van de situatie dat de kosten geheel voldaan worden bij aanschaf, in de berekening is bijvoorbeeld geen renteverlies opgenomen.

De energiekosten

De energiebedrijven brengen vaste en variabele kosten in rekening. Vaste kosten zijn onafhankelijk van het verbruik (bv. netwerkkosten en meterhuur). Variabele kosten betreffen het energieverbruik en die zijn dus van invloed op de besparingen.

Een concreet voorbeeld van het Zakelijk Tarief van Essent:

bodemprijs per kWh: 7.0 eurocent
energiebelasting per kWh: 11,7 eurocent
BTW van 21%: 3,9 eurocent.

Totaal: 22,6 eurocent

Invullen van dit bedrag geeft een redelijk beeld (denk aan de decimale punt bij het invullen!).